ukraine

SäkerhetSäkerhetsläget i Europa har kraftigt förvärrats i och med Rysslands invasion av Ukraina.

Fråga 1 av 14
united

SäkerhetEU bör satsa på att agera med en enad front gentemot omvärlden.

Fråga 2 av 14
crisis

SäkerhetEU bör ha en gemensam ledning som kan agera snabbt i kriser.

Fråga 3 av 14
energy

EnergiHur ska EU lösa sitt energibehov och minska behovet av rysk gas och olja?

Fråga 4 av 14
climate

KlimatetKlimtatet behöver prioriteras betydligt mer än det gör idag.

Fråga 5 av 14
europol

SäkerhetÖka befogenheter och resurser för organ som Europol och Eurojust för att motarbeta organiserad brottslighet och terrorism.

Snabba fakta om ämnet
  • Europol är EU:s byrå för brottsbekämpning som bistår medlemsstaterna i deras kamp mot allvarlig internationell brottslighet och terrorism.
  • Eurojust är en EU-institution som syftar till att stärka samarbetet och koordinationen mellan nationella åklagarmyndigheter i kampen mot allvarlig gränsöverskridande brottslighet.
Fråga 6 av 14
humanrights

Demokrati & mänskliga rättigheterDemokrati och mänskliga rättigheter inom EU.

Snabba fakta om ämnet
  • Ungern har inskränkt pressfriheten, rättstatens principer och minoriteters rättigheter.
  • Polen har genomfört kontroversiella reformer inom domstolsväsendet och begränsat sina medborgares rättigheter, bl a för kvinnor och HBTQ+-personer.
  • Båda länderna har mött stark internationell kritik för sitt agerande.
Fråga 7 av 14
regeringen

EUs inflytandeSveriges regering behöver arbeta mer proaktivt i EU.

Fråga 8 av 14
vsrussia

EUs inflytandeEU behöver ha en mer enad front mot auktoritära stater som Ryssland och Kina.

Fråga 9 av 14
euro

EUs inflytandeEUs medlemsavgift och budget bör minskas.

Snabba fakta om ämnet
  • Sverige betalar ca 46 miljarder kronor per år till EU.
  • Sverige har en total inkomst om ca 1280 miljarder kronor varje år. EU får ca 3.6% av det.
  • Jämförelsevis har Polisen en årsbudget på 37 miljarder kronor.
Fråga 10 av 14
farming2

SäkerhetBehöver EU bli självförsörjande vad gäller livsmedel och andra nödvändiga resurser?

Fråga 11 av 14
border

MigrationHur ska asylprocessen hanteras av EU?

Fråga 12 av 14
immigrants

MigrationInvandringen till EU måste fördelas jämnare över alla EUs länder. Idag tar Sverige emot en oproportionerligt stor andel.

Fråga 13 av 14

Vilka områden är viktigast för dig?

Fråga 14 av 14
KD 7
M 7
L 2
C 4
S 4
SD 3
V 3
MP 4