nuclear

Miljö & klimatVad tycker du om kärnkraft?

Snabba fakta om ämnet
 • Nya kärnkraftverk är säkra och utan negativ påverkan på miljö och kilmat.
 • Nya kärnkraftverk är mycket dyra och tar lång tid att bygga, men producerar enorma mängder el till ett lågt pris när de väl är klara.
 • EU klassar kärnkraft som grön och hållbar energi.
 • Det radioaktiva kärnavfallet måste förvaras i upp till 100 000 år.
 • Kärnkraftverk riskerar att bli måltavlor för terrorister eller fiender i händelse av krig.
 • Uranbrytning har negativ påverkan på sitt närområde. Ingen brytning sker i Sverige.
Fråga 1 av 18
valfard

EkonomiÄr det ok med vinster i välfärden?

Snabba fakta om ämnet
 • Vinster i välfärden betyder att privatägda företag har möjlighet att driva t ex skolor och vårdbolag. De får betalt via skattepengar och eventuellt överskott från de verksamheterna kan då tas ut som vinst av företagets ägare.
 • Det innebär att du som privatperson har större möjlighet att välja något som du vill ha och som passar dig.
 • Det innebär också att entreprenörer har möjlighet att implementera nya smarta, kreativa lösningar.
 • Risken finns att privatägda välfärdsbolag prioriterar hög vinst istället för bra undervisning eller vård. Exempelvis kan billig vård ges istället för den vård som vore bäst för patienten.
 • Privatägda skolor och vårdbolag kan erbjuda både bättre och sämre utbildning och vård än offentliga sjukhus och skolor. Du är fri att själv välja vart du vill vända dig.
Fråga 2 av 18
jord

InvandringHur ställer du dig till att ta emot flyktingar?

Fråga 3 av 18
valfard

SjukvårdVilken är den viktigaste åtgärden för att lösa svensk sjukvård?

Fråga 4 av 18
nato

Internationella samarbeten (NATO & EU)Bör Sverige gå med i NATO?

Snabba fakta om ämnet
 • NATO står för North Atlantic Treaty Organization och är en försvarsallians där medlemsländerna lovar att skydda varandra militärt om någon av dem blir attackerad.
 • Om Sverige går med i NATO innebär det att vi får starka allierade, bland annat USA och många stora Europeiska länder, som garanterar vår säkerhet.
 • Om Sverige går med i NATO förlorar vi vår neutrala ställning och kanske inte längre kan fungera som medlare i internationella konflikter.
 • Om Sverige går med i NATO kommer vi få bättre relationer till vissa länder (medlemsländerna i NATO), och sämre relationer till andra länder (bl a Ryssland).
Fråga 5 av 18
eu

Internationella samarbeten (NATO & EU)Vad tycker du om EU?

Snabba fakta om ämnet
 • EU är en union av Europeiska länder med syfte att göra livet enklare för människor i Europa.
 • Det är alla medlemsländer som tillsammans bestämmer hur EU ska arbeta.
 • Är man med i EU måste man också följa EU:s lagar och regler i sitt land, det handlar om saker som säkerhet, rättvisa, miljö, handel m.m.
Fråga 6 av 18
worker

Jobb & sysselsättningVilken åtgärd är viktigast för att säkerställa att alla får jobb i Sverige?

Snabba fakta om ämnet
 • Arbetslösheten i Sverige ligger på ca 8 %, snittet i EU ligger på ca 6,5 %.
 • I Sverige skiljer sig arbetslösheten mycket mellan olika grupper i samhället.
Fråga 7 av 18
elder

ÄldreomsorgSka pensionärer få sänkt skatt?

Fråga 8 av 18
success

EkonomiEn person har under livet arbetat, vågat satsa, startat eget företag eller lyckats i sin karriär, och har därav idag blivit mycket rik.

Fråga 9 av 18
heritage

EkonomiEn person har fått en förmögenhet från sina föräldrar och blivit mycket rik.

Fråga 10 av 18
tax

EkonomiSka Sveriges skatter höjas eller sänkas?

Fråga 11 av 18
crime

Lag & ordningVilken av följande åtgärder anser du vara viktigast för att bekämpa gängkriminaliteten?

Fråga 12 av 18
tax

EkonomiBör ett bidragstak införas?

Fråga 13 av 18
school

Skola & utbildningVilket alternativ ser du som det viktigaste steget för att lösa skolkrisen och lärarbristen?

Fråga 14 av 18
school

Skola & utbildningSka friskolor kunna ta ut vinst?

Snabba fakta om ämnet
 • 19 % av svenska skolor och förskolor är friskolor.
 • Med ett vinstförbud skulle många av dessa skolor läggas ner.
 • En del vinstdrivande friskolor är nytänkande, inovativa och presterar bättre än andra skolor.
 • En del vinstdrivande friskolor prioriterar vinst över kvalitet på utbildningen, exempelvis med lägre löner till lärarna och större klasser.
Fråga 15 av 18
elder

ÄldreomsorgSka vi höja pensionsåldern?

Fråga 16 av 18
miljo

Miljö & klimatMiljö och klimat…

Fråga 17 av 18

Vilka områden är viktigast för dig?

Fråga 18 av 18
KD 6
M 7
L 31
C 11
S 11
SD 2
V -1
MP 27