kvotering

KvoteringKvotering innebär att en del av platserna i t ex en styrelse eller på en arbetsplats reserveras för en speciell grupp. Exempelvis kan en styrelse vilja ha 50/50 fördelning mellan män och kvinnor och reserverar då hälften av platserna för vardera kön.

Fråga 1 av 14
farming

Sveriges självförsörjning vad gäller livsmedel, energi och naturresurser (t ex skogsbruk)

Fråga 2 av 14
vote

Skulle du vilja att samhället i större grad styrdes av folket?

Fråga 3 av 14
abortion

I Sverige utförs årligen ca 36 000 aborter, runt 25% av alla graviditeter

Fråga 4 av 14
police

Att satsa extra mycket på polisen...

Fråga 5 av 14
state

Offentlig sektor

Fråga 6 av 14
jord

Hur ställer du dig till att ta emot flyktingar?

Fråga 7 av 14
nato

Bör Sverige gå med i NATO?

Fråga 8 av 14
woman

KvinnofridVar fjärde kvinna i Sverige har upplevt våld i nära relationer. Det kan röra sig om hedersrelaterat våld eller en manlighet villighet att utöva våld. Många kvinnor upplever också en begränsad rörelsefrihet kopplat till rädsla för övergrepp och våldtäkt.

Fråga 9 av 14
valfard

Är det ok med vinster i välfärden?

Fråga 10 av 14
eu

Vad tycker du om EU?

Fråga 11 av 14
worker

Vilken åtgärd är viktigast för att säkerställa att alla får jobb i Sverige?

Fråga 12 av 14
countryside

Sveriges landsbygdFler och fler flyttar in till städerna. Landsbygdsskolor läggs ned och mindre tågstationer avvecklas. Vilket gör att livet på landsbygden blir svårare, och ännu fler flyttar in till städerna, vilket leder till att ännu fler skolor och tågstationer läggs ned.

Fråga 13 av 14
eu

EU-medborgare bosatta i Sverige ska ha rösträtt (och vice-versa)

Fråga 14 av 14

Är du redo att se ditt resultat?

Fråga 14 av 14